Comités‎ > ‎

LEDEN BEHEERSCOMITE

Voor de deelnemende schoolbesturen, de leden van het beheerscomité:

 

Elk schoolbestuur heeft recht op één afgevaardigde en een plaatsvervanger, die zij volledig autonoom aanduidt.

De directeurs wonen de vergadering van het beheerscomité bij met raadgevende stem.

 

·           De heer Wim Goossens, Schepen van Onderwijs te Roosdaal

·           Mevrouw Linda Billens, Schepen van Onderwijs te Ternat

·           De heer Steven Van Linthout, Schepen van Onderwijs te Liedekerke

·           De heer Johan Limbourg, Schepen van Onderwijs te Lennik

·           Mevrouw Ingeburg Digneffe, afgevaardigd bestuurder vzw Levenslust te Lennik