Comités‎ > ‎

LEDEN MEDEZEGGENSCHAPSCOLLEGE

In het medezeggenschapscollege zetelen de vertegenwoordigers van de schoolraden. 
Elke schoolraad wordt vertegenwoordigd door één afgevaardigde.

 • Voor GBS Triangel te Roosdaal:   dhr. Dirk Van Isterdael
 • Voor GBS ’t Rakkertje te Lennik:  dhr. Tony Schoukens
 • Voor GBS De Kiem te Ternat:      mevr. Karina De Koster
 • Voor GKS Dol-Fijn te Liedekerke:  mevr. Maggy Peetroons
 • Voor BuBaO Levenslust te Lennik: dhr. Marc Baetens
        • Frans Vander Perrekaai 7 bus 2 9400 Okegem
        • 0485137890
        • marc.bae@gmail.com
        • plaatsvervanger: dhr. Jelle Van Cauter

De leden van het beheerscomité wonen de vergadering bij met raadgevende stem.