• Puntenenveloppen 

Sinds 1 september 2003 is er een personeelsformatie op basis van puntenenveloppen op het niveau van het basisonderwijs.

Er zijn vier puntenenveloppen. Twee daarvan worden toegekend aan de school (administratieve ondersteuning en ICT), maar kunnen gedeeltelijk worden samen gelegd op het niveau van de scholengemeenschap. De twee andere puntenenveloppen (stimulus en zorg) worden toegekend aan de scholengemeenschap.

Elke school heeft zo recht op een puntenenveloppe voor administratieve ondersteuning en ICT en ontvangt via de scholengemeenschap punten zorg.

De scholengemeenschap ontvangt ter ondersteuning van de werking een puntenenveloppe, de stimulus, die ze volledig vrij kan aanwenden

Aan de hand van deze puntenenveloppen kunnen ambten in de personeelscategorie van het beleids- en ondersteunend personeel worden ingericht.

 

Op deze manier kan men het beleidsvoerend vermogen van de scholen verhogen, het management ondersteunen en de slagkracht van de scholengemeenschappen vergroten.

Deze puntenenveloppen en stimuluspunten worden jaarlijks herberekend op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar.


  • Telling 01-02-2017

 

Schoolnr.

 

School

 

Aantal

kleuters

Aantal gewogen kleuters

Aantal,lln. L.S

Aantal gewogen lln. L.S.

Totaal aantal lln.

op 01/02/2016

Totaal aantal op 01/02/2017

 

4986

Gemeentelijke Basisschool ‘t Rakkertje

Assesteenweg, 125 1750 Lennik

76

1

95

1

159

172

 

 

5231

Gemeentelijke Basisschool De Kiem Lombeek

Nieuwbaan, 6 1742 Ternat

72

3

126

3

210

204

 

130898

Gemeentelijke Basisschool De Kiem Wambeek

Langestraat 41 1741 Ternat

105

0

131

0

240

236

 

 

5314

Gemeentelijke Basisschool Triangel

Brusselstraat, 27 1760 Roosdaal

163

0

323

0

456

486

 

 

5363

Gemeentelijke Kleuterschool Dol-Fijn

Pamelsestraat,331 1770 Liedekerke

62

0

-

-

66

62

 

 

25353

Vrije Lagere School BuBaO Levenslust

Scheestraat, 74 1750 Lennik

--

-

135

284

292

284

 

Scholengemeenschap

De Pajot 

 

 

 

 

 1425

   1444

 

  • Evolutie telling gewogen leerlingen op 01-02 in onze scholengemeenschap sinds 2007

    • Korte vervangingen 


Elke school krijgt een contingent vervangingseenheden dat binnen het samenwerkingsplatform wordt samengelegd en beheerd.

Om de vervangingseenheden te kunnen gebruiken moet de school met andere woorden samenwerken.

Conform de convenant, vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs, opgemaakt op de vergadering van het beheerscomité van 02 oktober 2008, worden de toegekende enveloppen met vervangingseenheden samengelegd en beheerd op het niveau van de scholengemeenschap.

dhr. Jean-Pierre Mertens, directeur coördinatie SG De Pajot, werd aangesteld als beheerder van het contingent, hij zorgt ervoor dat de bepalingen van dit convenant correct worden uitgevoerd.

Voor het schooljaar 2017-2018 genereert onze scholengemeenschap 127 263 vervangingseenheden die aangewend kunnen worden volgens de bepalingen van het convenant.

.